THE TALL SHIPS RACES MARIEHAMN 2021

Den internationella havskappseglingen Tall Ships Races kommer till Åland den 22-25 juli 2021. 100-tals fartyg i fyra olika storleksklasser – från de riktigt stora råriggarna i A-klassen till de betydligt mindre enmastade D-klassbåtarna – går i mål i Mariehamn den 22 juli efter att ha tävlat mot varandra ända från Tallinn. Sedan stannar de fram till den 25 juli då starten går i racet mot Szczecin i Polen.

Under dessa dagar väcks Ålands stolta segelsjöfartshistoria till liv igen och det blir folkfest i staden. Som besökare kan du ta del av många spännande evenemang som avlöser varandra medan fartygen och de tusentals besättningsmedlemmarna gästar Mariehamn. Upplev stämningen i västra hamnen, ät gott, njut av sång- och musikuppträdanden, delta i spännande aktiviteter och lär dig mer om segelfartyg och sjöfart!

PROGRAM

22 juli

Fartygen anländer till västra hamnen i Mariehamn under hela dagen. Detta är målgången i sträckan Tallinn-Mariehamn.

 

23 juli

Crew Parade med start kl 16 från västra hamnen. Alla trainees från fartygen deltar i en stor parad genom Mariehamn och visar upp den fartygskultur de har på sina fartyg. Crew Party på Torget, öppet för alla, kl 21.

 

24 juli

Open Ships hela dagen – besök alla fartygen som ligger i västra hamnen. Den nybyggda segeljakten Alanta sjösätts i Sjökvarteret på östra stranden i Mariehamn, kl 15.

 

25 juli

Parade of Sails – parad av fartyg mot startlinjen. Mindre fartyg på morgonen och de stora på eftermiddagen. På kvällen start på tävlingssträckan till Szczecin i Polen.

Boka Åland

Boka nu

Göra på Åland

Läs mer

MARIEHAMN FYLLS AV STOLTA SEGELFARTYG IGEN

När havskappseglingen The Tall Ships Races kommer till Åland den 22-25 juli 2021 fylls Mariehamns västra hamn åter av stolta segelfartyg. Den här typen av skepp har varit en stor del av stadsbilden förut, då Mariehamn var hemmahamn för världens sista stora segelflotta.

Segelbåtar har alltid varit ett sätt för ålänningarna att ta sig över haven. Förr seglade man över hela Östersjön för att köpa och sälja varor för husbehov. I mitten av 1800-talet inleddes fraktfarten då åländska segelskutor fraktade virke på Östersjön och Nordsjön.

Gustaf Eriksons flotta

Vid sekelskiftet 1900 hade den åländska fartygsflottan utökats med större begagnade järn- och stålfartyg, och efter första världskriget var Åland en av få platser i världen där man fortfarande hade en verksam segelflotta. Ålänningen Gustaf Eriksson var den största skeppsredaren i Finland, och hans segelfartyg trafikerade på världshaven ännu under 1920- och 1930-talet. Då hade många av konkurrenterna redan övergått till ång- och motorfartyg.

Pommern finns bevarad

Idag påminner den fyrmastade stålbarken Pommern förbipasserande om Ålands stolta sjöfartshistoria. Pommern är bevarad i ursprungligt skick, och hon fungerar som museum där besökare får veta mer om seglatserna på världshaven.

Folkfest och 100-tals fartyg

Sommaren 2021 är Mariehamn värdstad för havskappseglingen Tall Ships Races. 100-tals fartyg går i mål i Mariehamn den 22 juli efter att ha tävlat mot varandra ända från Tallinn. Sedan stannar de i staden fram till den 25 juli då starten går i racet mot Szczecin i Polen. Under dessa dagar blir det folkfest i staden och besökare kan ta del av många spännande evenemang som avlöser varandra medan fartygen gästar Mariehamn.

Ungdomar är trainees

En viktig sak för Sail Training International, den internationella organisationen bakom Tall Ships Races, är att få ut ungdomar och segla på de fartyg som deltar i havskappseglingen. 15​–​25-åringar kan åka som trainees för att ombord på de deltagande segelfartygen lära sig mer om segling och knyta kontakter med andra ungdomar från världens alla hörn.

Förståelse för historien

Från Åland är det flera ungdomar som varit trainees de senaste åren. 24-åriga Henrik Nygård var exempelvis iväg under sommaren 2019, och han säger att upplevelsen gav en större förståelse för den åländska sjöfartshistorien.

– Även om vi seglade bekvämare än vad de gjorde förr så fick man en stor inblick i hur sjömännens liv måste ha varit, säger Henrik.

Han konstaterar att många ålänningar gick till sjöss som 15-åringar, och att de kanske gick i land först ett tiotal år senare.

– Jag seglade på en holländsk brigg som heter Morgenster. Där hade de bilder på fartyg

uppsatta på väggarna i byssan. Det var fartyg från Gustaf Eriksons flotta. Där ser man hur stort Åland varit inom sjöfarten, säger Henrik.

Paket 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ultrices tortor vitae risus auctor.

Läs mer

Paket 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ultrices tortor vitae risus auctor.

Läs mer

Paket 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ultrices tortor vitae risus auctor.

Läs mer