* För att delta i tävlingen måste du vara minst 18 år.
* Tävlingen startar 16.06.2020 och pågår fram till 12.07.2020 kl. 23.59 finsk tid.
* Kampanjen arrangeras av Visit Åland R.F. Visit Åland förbehåller sig rätten att dra tillbaka eller avsluta kampanjen om exceptionella omständigheter skulle förhindra att kampanjen genomförs.
* Deltagandet i tävlingen är endast möjligt via Visit Ålands kampanjsida.
* Deltagandet är begränsat till ett bidrag per person.
* Vinnaren utses slumpmässigt .
* Vinnarna kontaktas via e-post ungefär två veckor efter att kampanjen avslutats.
* Priset inkluderar ett presentkort av värde 1.000€ för resa, boende, aktivitet, matupplevelser som finns tillgängliga för köp på www.visitaland.com
* Vinsten skall användas före 31.12.2021.
* Vinsten kan ej bytas ut till pengar, ej heller överföras till en redan bokad resa.
* Deltagaren samtycker till att de kan erfordras att delta i publicitet utan vidare betalning, dock med uttryckligt samtycke.
* Kampanjen är öppen för alla förutom anställda på Visit Åland, deras familjer, nära samarbetspartner eller någon som deltagit i arrangerande av tävlingen.
* Genom att delta i tävlingen har personen i fråga accepterat nämnda villkor.
* Visit Åland bistår i bokningen av vinsten men kan inte anses ansvarig för genomförandet för själva resan.