Ansök om Green Key certifiering 2022

Detta formulär är inte längre tillgängligt.

OBS! Formuläret stängs 31.10 kl:23.45

Förkortningar

(O) = Obligatoriska baskriterier
(P) = Poängkriterier

HH = hotell
CHP = campingplatser och stugbyar
SA = småskaligt boenden (tex.B&B, gästhem)
CC = konferensservice
R = restauranger & caféer
A = besöksanläggningar och attraktioner (tex.museér, temaparker)

Vad är Green Key certifiering?

Green Key är en internationell miljö-och hållbarhetscertifiering för hotell- och turistnäringen.

Hållbarhetsprogrammet Green Key används som ett utbildningsverktyg som bygger på att uppfylla olika kriterier vilket ska sporra till att kontinuerligt utveckla sitt hållbarhetsarbete inom sin verksamhet.

*I slutet av 2021 var över 3200 verksamheter certifierade i 65 länder. www.greenkey.global

Vem kan ansöka om Green Key certifiering?

På Åland kan nedanstående kategorier bli certifierade. Förkortningen är benämningen i kriteriedokumentet och ansökningsformuläret.

HH = hotell
CHP = campingplatser och stugbyar
SA = småskaligt boenden (tex.B&B, gästhem)
CC = konferensservice
R = restauranger & caféer
A = besöksanläggningar och attraktioner (tex.museér, temaparker)

En certifiering beviljas för sin huvudverksamhet men gäller för hela verksamheten vid tex.hotell inkl.restaurang/er.

Vilka kriterier måste min verksamhet uppfylla? 

Kriterierna är indelade i 13 olika områden. Inom varje område finns både obligatoriska (O) och poängkriterier (P).

Vid första ansökan om Green Key behöver enbart de obligatoriska kriterierna vara uppfyllda. Därefter ska minst 5% av poängkriterierna uppfyllas varje ytterligare år tills minst 50% av poängkriterierna är uppfyllda.

Kriteriet gäller alltid om inte lokala eller nationella myndigheter utfärdat andra rekommendationer eller krav som är strängare eller står i strid med kriteriet. I så fall följer verksamheten de lokala eller nationella bestämmelserna och erhåller dispens från kriteriet.

Kriterierna är godkända av Green Keys lokala och internationella styrgrupp.

Hur länge är en Green Key certifiering giltig?

En Green Key certifiering är i kraft i ett år vilket betyder att verksamheten ansöker årligen om en förnyad certifiering.