Regler

 • För att delta i tävlingen måste du vara minst 18 år.
 • Utlottningen startar 1.7.2019 och pågår fram till 30.9.2019 kl. 23.59 finsk tid.
 • Utlottningen arrangeras av Visit Åland r.f. i samarbete med åländska gästhamnar. Visit Åland förbehåller sig rätten att dra tillbaka eller avsluta utlottningen om exceptionella omständigheter skulle förhindra att kampanjen genomförs.
 • Deltagandet i tävlingen är endast möjligt via Visit Ålands kampanjsida.
 • Deltagandet är begränsat till ett bidrag per person.
 • Vinnaren utses slumpvis med hjälp av random.org.
 • Vinnarna kontaktas via e-post ungefär en vecka efter att utlottningen avslutats.
 • Priset består av en Ålandsupplevelse värd 150 € som bokas via [email protected] före 30.6.2020.
 • Vinsten kan ej bytas ut till pengar, ej heller överföras till en redan bokad resa.
 • Deltagaren samtycker till att de kan erfordras att delta i publicitet utan vidare betalning, dock med uttryckligt samtycke.
 • Kampanjen är öppen för alla förutom anställda vid Visit Åland, deras familjer, nära samarbetspartner eller någon som deltagit i arrangerande av utlottningen.
 • Genom att delta i utlottningen anses alla deltagare ha accepterat och gått med på att vara bundna av dessa villkor.