Så framskrider FM-tävlingen i att baka sandkakor

Delta i tävlingen senast 6.6. De familjer som går vidare till semifinalerna kontaktas via Instagram senast 8.6. Obs! tävlingstiden har förlängts.

Semifinalerna ordnas i Åbo, Tammerfors och Helsingfors lördagen 12.6. Familjerna har ungefär 4 timmar på sig att bygga sandkakorna. Visit Åland står för familjernas resekostnader. Dessutom får de familjer som har blivit valda till semifinalerna ett överraskingspris och ett presentkort för kryssning. 

Publiken röstar fram en familj från varje semifinal som går vidare till finalen, som ordnas 10.7 på Käringsunds strand i Eckerö, på Åland. Visit Åland ordnar finalisternas resa till Åland och står för kostnaderna för resorna och boendet. Familjen som vinner finalen får ett presentkort till ett värde av 1 000 euro som kan användas till en härlig familjeresa till Åland.

 

Reglerna för FM-tävlingen i att bygga sandkakor

 

Instagram-tävling, fas 1

 • Deltagare bosatta i Finland kan medverka i tävlingen, minst en deltagare bör vara under 18 år.
 • Personen som delar bilden på Instagram eller på kampanjsidan måste vara myndig och texten måste innehålla hashtagsen #suomenupeinkakku #aland100 #hiekkakakkujensm för att delta i tävlingen
 • Tävlingen avslutas 6.6 kl. 23.59 (Finsk tid) Obs! tävlingstiden har förlängts.
 • Visit Åland har rätt att avbryta och avsluta tävlingen när som helst, om arrangören anser att det är nödvändigt (force majeure) eller om det uppkommer exceptionella problem, som hindrar att tävlingen kan fortsätta. 
 • Man kan delta i tävlingen endast via Instagram. Instagram är inte med i organiseringen av tävlingen.
 • Man kan delta i tävlingen med flera olika bilder.
 • Visit Ålands jury väljer nio familjer som går vidare till semifinalerna. Om en familj inte kan delta i semifinalerna, har Visit Åland rätt att välja en annan familj till semifinalerna.
 • De familjer som blir valda till semifinalerna kontaktas privat via Instagram.
 • Vinsterna kan inte bytas mot pengar eller användas till en resa som redan är bokad. 
 • Deltagarna accepterar att de kan vara skyldiga att vara med om offentlighet utan tilläggsbetalning, men med uttryckligt samtycke och i rimlig utsträckning. 
 • Vem som helst kan delta i tävlingen, förutom Visit Ålands personal, deras familjer, samarbetspartners eller andra som är med och organiserar tävlingen.  
 • Genom att delta i tävlingen anses deltagaren godkänna reglerna för tävlingen och förbinder sig att följa de beslut som arrangören gör i enlighet med reglerna.

 

Semifinaler, fas 2

 • Deltagare bosatta i Finland kan medverka i tävlingen, minst en deltagare bör vara under 18 år. Antalet deltagare kan behöva begränsas på grund av restriktioner. I finalen tävlar familjerna i lag på fem personer om inget annat anges.
 • För att delta i semifinalen måste familjen bygga sandkakan på det stället där semifinalen ordnas. De behöver inte vara en likadan sandkaka som på bilden som delats på Instagram.
 • Semifinalerna ordnas i Åbo, Tammerfors och Helsingfors 12.6 på morgonen. Visit Åland strävar till att varje familj får delta i semifinalen som ordnas närmast deras hem, men om många familjer är från samma ort, reserverar vi rätten att skicka familjen till den stad där det finns lediga platser kvar. 
 • Visit Åland betalar reseersättning till familjerna som deltar i semifinalen. 
 • Röstningen om vem av semifinalisterna går till final sker på nätet
 • Semifinalens vinnare får resa till finalen 10.7 som är på Åland. Högst 5 personer per familj. För att få resan ska familjen delta i finalen 10.7 på Åland.
 • Visit Åland har rätt att avbryta och avsluta tävlingen när som helst, om arrangören anser att det är nödvändigt (force majeure) eller om det uppkommer exceptionella problem som hindrar att tävlingen kan fortsätta.
 • Deltagarna accepterar att de kan vara skyldiga att vara med om offentlighet utan tilläggsbetalning, men med uttryckligt samtycke och i rimlig utsträckning.
 • Vem som helst kan delta i tävlingen, förutom Visit Ålands personal, deras familjer, samarbetspartners eller andra som är med och organiserar tävlingen.  
 • Genom att delta i tävlingen, anses deltagaren godkänna reglerna för tävlingen och förbinder sig att följa de beslut som arrangören gör i enlighet med reglerna.

 

Final

 • Deltagandet i tävlingen sker som en familj, varav minst en medlem måste vara under 18 år. Antalet deltagare kan behöva begränsas på grund av restriktioner. I finalen tävlar familjerna i lag på fem personer om inget annat anges
 • För att delta i finalen måste familjen anlända till Åland för att bygga sandkakan. Kakan behöver inte se lika ut som de tidigare kakorna. 
 • Visit Åland ordnar resorna och boendet för finalisterna.
 • Vinnaren utses av en jury, som publiceras på denna sida i juni. 
 • Vinnaren får ett 1 000 euros resepresentkort till Åland. Presentkortet är giltigt i ett år. Presentkortet kan användas till resan till Åland, boendet och olika aktiviteter på Åland. 
 • Vänligen notera att vinsten skattas som förvärvsinkomst enligt förvärvsinkomstreglerna.
 • Visit Åland har rätt att avbryta och avsluta kampanjen när som helst, om arrangören anser att det är nödvändigt (force majeure) eller om det uppkommer exceptionella problem som hindrar att kampanjen kan fortsätta.
 • Deltagarna accepterar att de kan vara skyldiga att vara med om offentlighet utan tilläggsbetalning, men med uttryckligt samtycke och i rimlig utsträckning.
 • Vem som helst kan delta i tävlingen, förutom Visit Ålands personal, deras familjer, samarbetspartners eller andra som är med och organiserar tävlingen.
 • Genom att delta i tävlingen anses deltagaren godkänna reglerna för tävlingen och förbinder sig att följa de beslut som arrangören gör i enlighet med reglerna.