Regler

* För att delta i tävlingen måste du vara minst 18 år.
* Tävlingen startar 28.3.2022 och pågår fram till 24.4.2022 kl. 23.59 finsk tid.
* Kampanjen arrangeras av Visit Åland R.F. Visit Åland förbehåller sig rätten att dra tillbaka eller avsluta kampanjen om exceptionella omständigheter skulle förhindra att kampanjen genomförs.
* Du kan delta i tävlingen endast via Visit Ålands kampanjsida.
* Du kan bara delta en gång i tävlingen.
* Vinnaren utses slumpmässigt genom utlottning.
* Vinnarna kontaktas via e-post ungefär två veckor efter att kampanjen avslutats.
* Priset inkluderar ett presentkort på 1 000€ för resa, boende, aktiviteter och matupplevelser som finns tillgängliga för köp på www.visitaland.com.
* Vinsten skall användas före 31.12.2023.
* Vinsten kan ej bytas ut mot pengar, ej heller överföras till en redan bokad resa.
* Deltagaren samtycker till att de kan erfordras att delta i publicitet utan vidare betalning, dock med uttryckligt samtycke.
* Kampanjen är öppen för alla förutom anställda på Visit Åland, deras familjer, nära samarbetspartners eller någon som varit med och arrangerat tävlingen.
* Genom att delta i tävlingen har du accepterat ovannämnda villkor.
* Visit Åland bistår i bokningen av vinsten men är inte ansvarig för genomförandet för själva resan.